vakulenko bigПобачив світ збірник «Європейська археологія І тисячоліття н. е.», виданий на пошану відомого українського археолога, доктора історичних наук Ліани Василівни Вакуленко.

У збірнику представлені матеріали з історії та археології Центрально-Східної Європи від перших століть нової ери до формування ранньосередньовічних держав — Київської Русі та Хозарського каганату. Тематика робіт охоплює різні аспекти життя слов’янських племен та їх кочових і осілих сусідів — германців, сарматів, даків, аланів. Книга підготовлена відділом археології ранніх слов’ян та регіональних досліджень Інституту археології НАН України