rivne kyivАрхеологічні розвідки проведено у жовтні-грудні 2010 р. експедицією під керівництвом к.і.н. Т. Р. Миляна, у складі О. Є. Златогорського, к.і.н. А. В. Петраускаса, О. М. Осаульчука, к.і.н. О. В. Петраускаса, к.і.н. С. Д. Панишка. 

Дослідження проводилися на замовлення Державного проектно-вишукувального та науково-дослідного інституту «Укренергомережпроект».

Метою робіт було дослідження і перевірка об’єкта будівництва на предмет наявності слідів та решток об’єктів культурної спадщини – пам’яток археології, і підготовка науково обґрунтованих висновків для прийняття органами охорони культурної спадщини Житомирської, Київської та Рівненської облдержадміністрацій рішень щодо погодження проектів землеустрою ділянок під будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська та заходу ПЛ 750 кВ ЧАЕС-ХАЕС на ПС 750 кВ Київська.

Під час виконання археологічного обстеження (розвідок) здійснено суцільний поверхневий огляд створу траси проектованої ПЛ у межах смуги відведення та санітарно-захисної зони задля встановлення наявності поверхневих слідів (ознак) археологічних об’єктів, закладено шурфи для встановлення меж поширення культурного шару на виявлених пам’ятках.

У результаті проведених археологічних робіт у зоні проектованого будівництва ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – ПС 750 кВ «Київська» та заходу ПЛ 750 кВ ЧАЕС-ХАЕС на ПС 750 кВ «Київська» було обстежено земельні ділянки загальною площею приблизно 1930 га (з них: 387 га на території Рівненської області, 1283 га на території Житомирської області і 260 га на території Київської області) та виявлено 67 об’єктів культурної спадщини – пам’яток археології (з них: 16 місцезнаходжень археологічних матеріалів, 2 курганні групи та 1 окремо розташований курган, 48 поселень). На території Рівненської області виявлено 14 об’єктів культурної спадщини, на території Житомирської області – 52 об’єкта, на території Київської області – 1 об’єкт.

 

Запропоновано варіанти пам’ятко-охоронних заходів відповідно до вимог чинного законодавства України та на підставі методичних рекомендацій щодо проведення рятівних археологічних досліджень у зонах новобудов, розроблених Інститутом археології НАН України і Міністерством культури і туризму України. 

Для збереження археологічної спадщини підготовлено проектні пропозиції щодо проведення пам’ятко-охоронних робіт на об’єктах культурної спадщини. Згідно них та беручи до уваги актуальний проект, за якими вісі ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська та заходу ПЛ 750 кВ ЧАЕС-ХАЕС на ПС 750 кВ Київська перетинатимуть територію і охоронні зони 40 об’єктів культурної спадщини і дотикатимуться до охоронних зон трьох пам’яток, 24 об’єкта розташовані поза смугою відведення, запропоновано відповідні памʼяткоохоронні заходи: на одній пам’ятці у Рівненській області та на 15 пам’ятках у Житомирській області необхідно провести до початку будівництва ПЛ археологічні дослідження (розкопки) на місці встановлення опор і археологічний нагляд під час виконання будівельно-монтажних робіт. На 6 пам’ятках у Рівненській області та на 18 пам’ятках у Житомирській області необхідно здійснювати археологічний нагляд під час виконання земляних і будівельно-монтажних.

Для 43 об’єктів необхідно розробити облікову документацію для реєстрації їх як пам’яток культурної спадщини.

Згідно із принципами проведення пам’ятко-охоронних археологічних робіт та відповідно до вимог нормативних документів пам’ятко-охоронні роботи повинні виконуватися на усій частині об’єкта культурної спадщини, яка потрапляє у зону земляних і будівельно-монтажних робіт та буде знищена у ході їх виконання. Розміри площ археологічних розкопів відповідають площам земельних ділянок, які відводяться у постійне користування під будівництво опор.