f1 2Роботи виконувались у червні-грудні 2015 р., державний реєстраційний № 0115U005189, керівник – О. М. Осаульчук, виконавці – П. М. Довгань, Н. Я. Стеблій.

Метою робіт було проведення наукових досліджень – археологічних розкопок на Малому городищі та прилеглій до нього території у м. Буську Львівської області для подальшого вивчення особливостей культурних нашарувань для подальшого облаштування туристично-відпочинкового простору міста.

Дослідження проводились на замовлення відділу охорони культурної спадщини та культурних цінностей Львівської обласної державної адміністрації у рамках реалізації «Регіональної програми розбудови сфери охорони культурної спадщини Львівської області на 2013-2015 рр.».

Проведено археологічні розкопки на території пам’ятки археології – Мале городище, якими було розкрито площу 56 м2. У результаті зафіксовано численний рухомий матеріалу, а також нерухомі об’єкти широкого хронологічного діапазону – від ранньозалізного часу (висоцька культура) і до пізнього середньовіччя.

У розкопі І віднайдено матеріали широкого хронологічного діапазону – від висоцької культури до пізнього середньовіччя (XIV ст.). Під час розкопок досліджено низку об’єктів. Вперше у межах пам’ятки виявили житло із піччю-кам’янкою, яке належало до празької культури VI ст. На території городища виявлено 19 інгумаційних поховань ХІІ – першої половини ХІІІ ст. Поховання, а також віднайдені фрагменти плитки, можуть вказувати на розташування у цьому місці однієї із давніх церков. Дослідженнями встановлено функціонування оборонних укріплень до XIV ст. включно. Датування підтверджено відповідним рухомим матеріалом. При цьому виявлено рештки дерев’яних конструкцій на гребені валу та на в’їзді на городище. Функціонування укріпленого городища підтверджено виявленими рештками трьох жител ІХ-Х ст. Заселення території у раніші часи засвідчило виявлення решток двох об’єктів ранньозалізного часу, які належали до висоцької культури.

 

У розкопі ІІ, закладеного у підніжжі земляного валу, віднайдено матеріали, які датовані періодом від черняхівської культури до пізнього середньовіччя. Під час розкопок вперше виявлено об’єкт IV ст. – залишки наземної споруди черняхівської культури та з’ясовано конструктивні особливості оборонного валу XIV ст. Окрім цього віднайдено рештки давньої паркової доріжки ХІХ ст., а також житло Х ст. та господарську яму ХІІ ст. Виявлені рештки різночасових споруд мають важливе значення для вивчення історичної забудови давнього Бужська.

Враховуючи розташування пам’ятки у парковій зоні, розроблено рекомендації щодо експонування збережених укріплень Малого городища, а також проведення земляних робіт з упорядкування території прилеглої до памʼятки із збереженням визначених охоронних зон.