foto 1 zrРоботи виконувались у серпні-грудні 2015 р., державний реєстраційний №0115U004660, керівник – О.Р. Лазурко, виконавці – О.Р. Лазурко, М. Г. Шніцар.

Виконано на замовлення управління охорони історичного середовища Львівської міської ради

Проектом передбачалося виконання пам’ятко-охоронних робіт під час реставрації і консервації руїн синагоги – шурфування у внутрішньому приміщенні синагоги; проведення розкриття, дослідження і різносторонньої фіксації виявлених археологічно-архітектурних об’єктів та супутніх їм давніх культурних нашарувань; здійснення камерального опрацювання отриманих матеріалів. У результаті досліджень у внутрішньому приміщенні пам’ятки архітектури – молитовному залі синагоги – закладено 3 археологічні шурфи загальною площею 23 м2.

У шурфі 1 виявили чотири об'єкти: дерев’яний колодязь XV-XVI ст., з заповнення якого походять два десятки форм керамічного посуду; рештки дерев'яного тину та два заглиблених в материк об’єкта XІV- XV ст. У шурфі 2 і 3 виявлено дерев'яні каптажні колодязі кінця XVI ст. Також в шурфі 2 виявлено три заглиблених в материк об’єкта XІV- XV ст. Під залишками колони простежено мур синагоги, який належить до першого етапу її функціонування.

Виконані археологічні шурфування синагоги дозволили частково дослідити процес забудови цієї території. Найраніші матеріали були виявлені в заглиблених в материк об'єктах та відносяться до кінця XIV ст. Надалі ця територія використовувалась як внутрішнє подвір’я парцелі.

Згодом рештки колодязя перекривають будівельні шари безпосередньо пов’язані з будівництвом божниці. Це підтверджується руйнуванням верхньої частини об'єкту 1 та частковою нівеляцією культурних напластувань XIV-XVI ст.

Враховуючи незначну площу проведених археологічних досліджень рекомендовано під час подальшої реставрації і консервації руїн синагоги Турей Загав (Золота Роза) виконати археологічно-архітектурні дослідження і прилеглих до молитовного залу приміщень та сусідніх споруд, які входять до складу комплексу пам’ятки, визначити їхні межі в натурі, що врахувати під час  проведення земляних робіт по упорядкуванню території прилеглої до пам’ятки із збереженням визначених охоронних зон.