picturepicture 151531929720619255209275 14377 1024x575Роботи виконувались у 2018-2019 рр., державний реєстраційний номер 0118U100387, керівник роботи – В. В. Шерстюк, виконавці – О. М. Осаульчук, О. Б. Супруненко.

Об’єкт дослідження – техніко-економічне обґрунтування будівництва автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава–Олександрія на ділянці обходу м. Кременчук з мостовим переходом через р. Дніпро, Полтавська область.

Мета роботи - оцінка впливу об’єкта будівництва на археологічну спадщину та визначення ризиків, загроз, ймовірних наслідків для відомих і можливих об’єктів археологічної спадщини на стадії розроблення техніко-економічного обґрунтування.

У ході дослідження встановлено наявність об’єктів культурної (археологічної) спадщини в межах проектованого будівництва автодороги на основі історико-архівного та бібліографічного дослідження, аналізу отриманих результатів, картографування відомих пам’яток археології.

Опрацьовано офіційні списки (реєстри, переліки) пам’яток археології національного і місцевого значення. Зʼясовано, що з усіх районів Полтавщини територія Кременчуцького району, за винятком Псельсько-Сульського межиріччя, є досить добре вивчена в археологічному плані.

У межах території опрацювання для потреб ТЕО розташовано 143 об’єкти археологічної спадщини: 62 на ділянці І-ї черги, 20 – ІІ-ї черги, 61 – ІІІ-ї черги. На державному обліку перебуває 57 об’єктів, з них: 23 пам’ятки археології місцевого значення, 34 – щойно виявлені об’єкти культурної спадщини.

Попередньо усі три черги проектованого об’єкта можна віднести до класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки), як такі, що можуть призвести до втрати об'єктів культурної спадщини. Проте фактичний клас наслідків (відповідальності) визначатиметься лише після виконання повноціних археологічних вишукувань (розвідок) у межах смуги відведення затвердженого варіанту обходу.

Визначено наявність ризиків і потенційних загроз, оцінено ймовірні наслідки для відомих об'єктів археологічної спадщини та розроблено заходи з уникнення та зі зменшення негативного впливу на відомі об’єкти археології;

Розроблено проект завдання та кошторисну документацію на виконання археологічних вишукувань (розвідок) на стадії «ПРОЕКТ» по затвердженому варіанту автодороги.

 

Фото умовне з відкритих джерел