pidkaminРоботи проводилися у червні-грудні 2019 р., державний реєстраційний номер 0119U102963, керівник робіт – О. М. Сілаєв, виконавці – З. А. Ільчишин, Ю. І. Ревера.

Дослідження проводилися на замовлення Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації.

Метою робіт було встановлення наявності слідів і решток об’єктів археологічної спадщини в місці проведення земляних робіт з упорядкування внутрішнього подвір’я монастиря домініканців (пам’ятки архітектури національного значення) в смт. Підкамінь, підготовка висновків, рекомендації і пропозиції для прийняття відповідними органами охорони культурної спадщини, містобудування і архітектури рішень щодо погодження та коректування проекту комплексної реставрації, а також проведення археологічного нагляду за земляними роботами з метою запобігання руйнуванню виявлених об’єктів археологічної спадщини. 

В різних частинах внутрішнього подвір’я монастиря було закладено  7 шурфів та траншею, загальна площа яких становила 110 м2. У тому числі було проведено археологічні спостереження для вивчення стратифікації ділянки та виявлення решток давніх археологічних, археологічно-архітектурних об’єктів. 

Потужність культурних нашарувань, зафіксована у стратиграфічних колонках траншеї 1, шурфів 1-7 становила 0,12-2,13 м від рівня сучасної денної поверхні. Верхні горизонти напластувань складені, здебільшого, з будівельного сміття від декількох етапів реконструкцій у ХІХ-ХХ ст. та перепланування внутрішньої території під час функціонування тюрми та лікарні. В шурфах 3 і 7 та в південній частині траншеї 1, поряд з південним оборонним муром, на глибині 0,7-0,9 м зафіксовано горизонт з вмістом великої кількості вугілля і попелу, що може бути наслідками пожежі 1915 р.

Виявлені в межах подвір’я поховання розташовані на глибині від 0,17 до 1,20 м нижче рівня сучасної денної поверхні. Надмогильні плити знайдені на глибині від 0,05 до 0,45 м. Під час шурфування та в процесі нагляду розкрито і переміщено 20 кам’яних надгробків (надмогильних плит), в цілому вигляді або частково ушкоджених, а також 36 людських поховань (одиничних, подвійних та потрійних).

Зібрана під час шурфування та нагляду колекція рухомих матеріалів нараховує понад 400 предметів, з яких більшість складають кременеві артефакти епохи пізнього палеоліту, а менша частина датується XVII – ХХ ст.

За результатами робіт розроблено рекомендації для замовника робіт (Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА) щодо коригування проекту реконструкції – підвищення відміток глибин вибирання гурту, що дозволить уникнути руйнування поховань на давньому кладовищі.