r1 2014Роботи проводилися у вересні-грудні 2014 р., державний реєстраційний номер 0114U004879, керівник робіт – О. М. Осаульчук, виконавці – О. М. Сілаєв, І. І. Назар, Ю. Ю. Кісілевич, М. М.Фіцко, Р. В. Остапик, Я. В. Ковальський-Білокрилий.

Дослідження проводилися на замовлення відділу охорони культурної спадщини та культурних цінностей Львівської обласної державної адміністрації.

Метою робіт було проведення суцільного археологічного обстеження території Сокальського району Львівської області в межах басейну річки Солокія, картографування та дослідження нововиявлених об’єктів археології.

Основні пошуки було зосереджено в басейні р. Солокія в межах Ванівської, Острівської, Хлівчанської, Домашівської і Жужелянської сільських рад. Суцільним поверхневим обстеженням охоплено територію загальною площею приблизно 135,5 км2. Під час розвідок виявлено та зафіксовано 146 нових об’єктів археологічної спадщини, з них: 48 місцезнаходжень археологічних матеріалів, 1 окремо розташований курган та 97 поселень.

У межах Домашівської сільської ради зафіксовано 31 об’єкт археології - Домашів 2-15 та Острівок 3-19. На землях Хлівчанської сільської ради виявлено 20 нових об’єктів археології – Тяглів 21-39. На території Ванівської сільської ради виявлено 26 нових об’єкти археології – Ванів 13-35, Низи 19-21; Острівської сільської ради виявлено 33 нових об’єкти археології – Острів 28-40, Глухів 1-7, Добрячин 1-7 та Рудка 1-5. Найбільше пам’яток було виявлено на території Жужелянської сільської ради виявлено 36 нових об’єкти археології - Цеблів 1-38. Це, переважно, невеликі поселення або місцезнаходження археологічних матеріалів доби енеоліту, бронзи, ранньозалізного та давньоруського часу Деякі пам’ятки мають два або більше культурно-хронологічні горизонти. 

Зроблено прив’язку об’єктів археології до картографічної основи масштабу 1:25 000 і виготовлено ситуаційні плани в масштабі 1:10 000. Зафіксовано місця розташування об’єктів археології в системі координат WGS-84. Виконано культурно-хронологічну приналежність виявлених матеріалів. Визначено площі і розміри об’єктів археології та охоронні зони виявлених об’єктів археології відповідно до «Порядку визначення меж зон охорони пам’яток». Отримані відомості задіяно при виготовлені проектів землеустрою області.

На фото: місце розташування території досліджень у басейні р. Солокії