DSC 2328Спільна українcько-польська конференція відбулася 6-8 травня 2008 р. на базі готельно-відпочинкова база «Узлісся» у Львівській області.

Конференція присвячена підведенню підсумків дослідженням, проведених у 2000-2007 роках на різночасових пам’ятках, що охоплюють регіон межиріччя верхів’їв та середніх течій річок Вісли, Дністра та Тиси. Захід проведено з ініціативи Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України (Львів, Україна) та Інституту археології Університету імені Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща).

Учасниками конференції стали декілька десятків представників низки наукових і музейних установ України та Польщі. Серед яких Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інституту археології НАН України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Львівського історичного музею, Волинського краєзнавчого музею, Борщівського краєзнавчого музею, Замойського музею у м. Замостя (Польща), Музею Любельського в м. Люблін (Польща), Музею імені кс. Станіслава Сташіца в Грубешові (Польща), Музею Хелмського у м. Хелм (Польща).

На відкритті конференції із доповідями виступили виступили голови оргкомітету проф., д.і.н. Д. Козак (Київ, Україна), проф. Анджей Коковський (Люблін, Польща). Робота конференції була зосереджена в окремих секціях, на яких обговорювались проблематика починаючи від пізнього палеоліту і до нового часу. Робота секцій за вузьким хронологічним періодом надала можливість всім учасникам виголосити доповіді, а найголовніше розгорнути конструктивну дискусію.

На конференцію було виголошено близько п’ятдесяти доповідей. Серед доповідачів були С. Пивоваров, Л. Мацкевий, В. Цигилик, В. Войнаровський, В. Петегирич, Д. Павлів, М. Бандрівський, М. Филипчук, Н. Білас, П. Довгань, Я. Погоральський, Б. Томенчук, Б. Прищепа, М. Сохацький, В. Охріменко, Т. Милян, Я. Онищук, М. Ягодинська, В. Конопля, Є. Лібера, А. Розвалка, Г. Тарас, А. Закосцєльна, Є. Кусьнєж, Б. Незабитовська, П. Лучкєвіч, С. Садовський, М. Пйотровський, А. Броніцький, А. Хурхала, Б. Бартецький, М. Гладиш-Юсцінська, М. Стасяк-Циран та ін.

Дослідникам вдалося прийти до спільних висновків щодо розвитку етнічних і історичних процесів у межиріччі Вісли, Дністра та Тиси, виробити спільні підходи у справі досліджень пам’яток археології по обох боках кордону, окреслити перспективи розвитку археології і уділ у цьому рятівних археологічних робіт у зонах будівництва автодоріг та інших промислових об’єктах.

За підсумками конференції було випущено збірник праць:

Археологічні дослідження в межиріччі Вісли, Дністра та Тиси у 2000-2007 рр. // Матеріали міжнародної конференції, 6-8 травня 2008 р., м. Львів / Гол. ред. Д. Козак. – Львів: Ліга-Прес, 2011. – 208 с.