Виступ на І Всеукраїнському археологічному з'їзді у Ніжині 23-25 листопада 2018 року

Пропонуємо до ознайомлення тези доповіді: 

З 15 травня по 6 червня 2018 р. Волинською археологічною експедицією Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України проведено рятівні розкопки на трьох поселеннях в околицях сіл Марковичі та Роговичі Локачинського району Волинської області, площу яких перетинають шлейфи газопроводу до нової свердловини Локачинського газового родовища. 

Загальна площа розкопок становить 930 кв. м. На пам’ятці Марковичі-1 закладено найбільший розкоп площею 600 кв. м., в якому виявлено матеріали і об’єкти раннього періоду доби бронзи та римського часу. Загалом розкрито 14 археологічних об’єктів – решток давніх житлових та господарських споруд. Зафіксовано цікаві знахідки: фібули та інші прикраси з міді і бронзи, вироби з глини, кістяні знаряддя, кременеві артефакти, кераміка обох періодів. Окремий інтерес викликає бронзова накладка у вигляді лева, яка належить до слов’янських старожитностей VI-VII ст. 

На пам’ятці Роговичі-1 розкрито площу 246 кв. м. В розкопі знайдено 12 археологічних об’єктів, переважно господарських та виробничих споруд, в більшості з яких зібрано матеріали доби бронзи, а також незначна кількість матеріалів ранньозалізного віку і давньоруського часу. В закладеному розкопі також були виявлені рештки людського поховання, яке було зруйноване господарською ямою більш пізньої епохи. 

Найменший розкоп (84 кв. м.) закладений на поселенні Роговичі-2, у підніжжі надзаплавної тераси. Культурний шар пам’ятки містив матеріали принаймні п’яти горизонтів: доби бронзи, ранньозалізного віку, римського часу, слов’янського періоду і Давньої Русі. З найбільш цікавих знахідок варто відмітити фібулу V-VI ст., бронзові підвіски, наконечник стріли, ліпний посуд ранньослов’янського часу.  Виявлено один частково затоплений об’єкт – виробничу споруду, ймовірно пов’язану з обробкою руди. Наявність давніх споруд в культурному шарі нижче сучасного рівня ґрунтових вод в черговий раз підтверджує теорію водної трансгресії в давні часи. 

Проведені на Локачинському газовому родовищі розкопки показують, що перспективи досліджень цього регіону дуже великі. Наукові археологічні дослідження на схід від смт. Локачі до цього моменту ніколи не проводились. Натомість відбувається активне «освоєння» цих теренів «чорними археологами», які з металошукачами майже щоденно полюють вздовж схилів в пошуках артефактів.