Виступ на І Всеукраїнському археологічному з'їзді у Ніжині 23-25 листопада 2018 року

 НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України провів дослідження кургану «Кладова могила», розташованого у селі Гайсині Вінницької обл. 

Під час робіт було встановлено межі та розміри решток курганного насипу. Проведено детальну аеро- та топографічну зйомки, у результаті якої виявлено невідомі до цього частини давнього курганного могильника. Вдалося встановити, що із західної та східної сторін насипу залишились останці кургану, вздовж яких і було закладено контрольні профілі. Також повторно досліджено залишки попередніх розкриттів, що дало можливість встановити межі кургану в південному та північному напрямках. 

Під час досліджень вдалося виявити рештки кількох археологічних об’єктів. З них чотири — це вогнища, які розташовувались навколо поховальної камери. Найбільшу цікавість викликали рештки поховальної камери, яка була повторно розкрита, наближена до прямокутника формою, розмірами 8,7 × 8,4 м. По периметру зафіксований «пояс» з стовпових ям у кількості 56 шт., на яких трималась конструкція поховальної камери. Окрім цього, в південній частині зафіксовано ще 4 стовпових ями. 

Виявлено також рештки перепаленого шару — рівень виявлення поховальної камери, досліджуваної Б. Лобаєм у 1978 р. Варто звернути увагу на те, що в місцях розташування окремих об’єктів, зокрема вогнищ, решток перепаленого шару, у 1978 р. дослідження були проведені не повністю. 

Окрім фрагментів ліпного керамічного посуду на увагу заслуговують виявлені прикраси та елементи одягу — бронзові підвіску та ворворку, а також два фраг- менти кам’яних свердленних сокир пізньобронзового часу. На основі виявлених знахідок та особливостей конструкції кургану стверджено, що час спорудження припадає на останню третину V — початок IV ст. до н. е.