zovkvaВидання є наступним томом у картографічній серії «Атлас українських історичних міст», що видається у загальноєвропейській програмі під егідою Міжнародної комісії з історії міст. Том складається з картографічної частини: історичні карти міста Жовкви з кінця XVIII ст.; види міста у ХІХ ст. та карти-реконструкції (план фортифікацій, сакральних споруд, археологічних пам’яток, розвитку території міста). У текстовій частині колектив авторів подає історичні нариси про розвиток Жовкви з кінця XVI ст. до сьогодення, пояснення до публікованих планів, їхній археографічний опис та бібліографічне впровадження в літературу про Жовкву. Видання двомовне: зміст, тексти та експлікації до карт публікуються англійською та українською мовами.