logologo

Детальніше... У книзі представлена перша в українській науці методика з польової антропології. Сучасний рівень лабораторних аналізів вимагає обов’язкового ретельного відбору антропологічного матеріалу в полі. Книжка є простим, але повним та точним керівництвом для польового дослідника. Вона містить методичні рекомендації практично з усіх видів польової антропології: дослідження різних видів інгумацій і масових захоронень, поховань у криптах та кремацій. Вельми важливою є вступна частина книги, де трактуються специфічні питання наукової етики та права.

Для археологів, істориків, фахівців у галузі збереження культурної спадщини, студентів історичних факультетів, всіх, хто цікавиться антропологією, археологією та збереженням археологічної спадщини України.

Відповідальний редактор: доктор історичних наук О. В. Симоненко

Рецензенти: д.і.н. С. А. Скорий, д.і.н. Я. П. Гершкович, к.і.н. Ю. В. Болтрик

 

Детальніше...

Детальніше...Видання є наступним томом у картографічній серії «Атлас українських історичних міст», що видається у загальноєвропейській програмі під егідою Міжнародної комісії з історії міст. Том складається з картографічної частини: історичні карти міста Жовкви з кінця XVIII ст.; види міста у ХІХ ст. та карти-реконструкції (план фортифікацій, сакральних споруд, археологічних пам’яток, розвитку території міста). У текстовій частині колектив авторів подає історичні нариси про розвиток Жовкви з кінця XVI ст. до сьогодення, пояснення до публікованих планів, їхній археографічний опис та бібліографічне впровадження в літературу про Жовкву. Видання двомовне: зміст, тексти та експлікації до карт публікуються англійською та українською мовами.

Детальніше...Видання присвячене видатному українському археологу Ярославу Пастернаку. У ньому висвітлено результати археологічних досліджень у Західній Україні, подано трактування археологічних матеріалів. 

 

 

Детальніше...

Детальніше...Збірник присвячений 70-річчю від дня народження видатного українського археолога, члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора Володимира Даниловича Барана – відомого дослідника проблем етногенезу та ранньої історії слов’ян. У збірнику відображено  коло наукових інтересів  В. Д. Барана і містить статті  із різних питань археології, історії та культури східних слов’ян. У книзі опубліковані нові дані про старожитності  ранніх слов’ян, розглядаються важливі проблеми соціально-економічного розвитку давніх слов’ян, їхні взаємовідносини із сусідніми племенами, передумови виникнення державності в давньоруський час в Україні.

 

Детальніше...

ISBN 966-7292-46-0

Збірник підготовлено та видано разом із Львівським історичним музеєм. Він став продовженням низки публікацій матеріалів та результатів досліджень здійснених як науковцями, так і місцевими краєзнавцями.

Представлені матеріали висвітлюють історичні процеси на території Львівської області від найдавнішого палеолітичного часу до пізнього середньовіччя. У роботах представлені дослідження проведені у 90-х рр. ХХ ст.

Редакційна колегія:

Баран В. Д. – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний редактор

Козак Д. Н. – доктор історичних наук, професор

Крушельницька Л. І. – доктор історичних наук

Макарчук С. А. – доктор історичних наук, професор

Мацюк О. Я. – доктор історичних наук, професор

Пелещишин М. А. – доктор історичних наук, професор

Шуст Р. М. – кандидат історичних наук, доцент

Чайковський Б. М.

 

ЗМІСТ

Віталій КОНОПЛЯ. Пам’ятка пізнього мезоліту Раделичі-2

Микола ПЕЛЕЩИШИН. Неолітичне поселення в с. Тадані на Західному Бузі

Віталій КОНОПЛЯ. Керамічний комплекс енеолітичного поселення Камʼянка-Бузька

Петро ДОВГАНЬ, Ярослав ОНИЩУК. Дослідження пам’ятки висоцької культури в с. Підлисся

Віталій КОНОПЛЯ. Поселення культури фракійського гальштату Стара Сіль-І на Бойківщині

Василь ІВАНОВСЬКИЙ. Дослідження памʼяток римського часу у Західному Побужжі

Михайло ФИЛИПЧУК. Дослідження городищ у Верхньому Подністров’ї

Роман ЧАЙКА. Дослідження літописного городища Всеволож

Роман ЧАЙКА. До питання історіографії та попередніх досліджень літописного городища Щекотин

Роман МОГИТИЧ. Архітектурно-археологічні дослідження підземель Преображенської церкви у Львові

Роман БЕРЕСТ. Нові відомості та матеріали про городище біля с. Рокитне

Віктор ВОЙНАРОВСЬКИЙ, Василь ІВАНОВСЬКИЙ, Віталій КОНОПЛЯ. Багатошарове поселення Червоноград-7

Василь ІВАНОВСЬКИЙ, Віталій КОНОПЛЯ, Олександр СИТНИК. Розвідки в басейні р. Боберки

Віталій КОНОПЛЯ. Нове поселення культури лінійно-стрічкової кераміки у Верхньому Подністров’ї

Віталій КОНОПЛЯ. Рятівні розкопки поселення Сталашка

Віталій КОНОПЛЯ.Дослідження поселення висоцькоїкультуриГлиниці-І на Яворівщині

Віталій КОНОПЛЯ. Дослідження поселення Гринів-2

Віталій КОНОПЛЯ, Петро ДОВГАНЬ, Роман ЧАЙКА. Розвідкові роботи в Жовківському районі

Віталій КОНОПЛЯ, Тарас МИЛЯН, Олег ОСАУЛЬЧУК. Археологічні обстеження в басейні р. Думни

Роман МОГИТИЧ, Віталій КОНОПЛЯ, Василь ОПРИСК. Архітектурно-археологічні дослідження у м. Жовкві

Леонід МАЦКЕВИЙ. Дослідження Львівської обласної експедиції у 1996 р

Микола ПЕЛЕЩИШИН. Нові матеріали із розкопок на горі Жупан у Винниках

Василь РУДИЙ. Дослідження у Молошковичах

Володимир ЦИГИЛИК, Роман ГРИБОВИЧ, Віра ГУПАЛО, Леонід МАЦКЕВИЙ, Дмитро ПАВЛІВ, Володимир ПЕТЕГИРИЧ. Археологічні дослідження в околицях села Сіде на Прикарпатті

Володимир ШИШАК. Кам’яні сокири з с. Добростани

Детальніше...Монографія присвячена дослідженню черняхівської пам’ятки поблизу с. Глядки Волочиського району Хмельницької області. Дослідження проведені у 1997 р. Науково-дослідним центром «Рятівна археологічна служба» ІА НАН Українипід час будівництва ДП “Магістральні нафтопроводи “Дружба” (тепер – Філія “МНП “Дружба” ВАТ “Укртранснафта”) магістрального нафтопроводу НПК “Південний” – Західна Україна.

 

Детальніше...

Детальніше...Протягом 1996-1997 рр. під час будівництва ДП “Магістральні нафтопроводи “Дружба” (тепер – Філія “МНП “Дружба” ВАТ “Укртранснафта”) магістрального нафтопроводу НПК “Південний” – Західна Україна на відтинку, який пролягав через територію Львівської, Одеської, Тернопільської та Хмельницької областей НДЦ «Рятівна археологічна служба» провів пам’ятко-охоронні археологічні дослідження (розвідки та розкопки).

Однією із досліджених пам’яток на території Львівської області було багатошарове поселення Лукаші, що знаходиться у Бродівському району і досліджена  у 1996 р. На пам’ятці досліджено горизонти пізнього палеоліту, бронзового і ранньозалізного часів та періоду Київської Русі. На особливу увагу заслуговує інформація про дослідження крем необробної  майстерні городоцько-здовбицької та могильника висоцької культур.

 

Детальніше...

Детальніше...Монографія присвячена публікації та історичній інтерпретації наукових матеріалів, виявлених під час досліджень Листвинського городища Х-ХІ ст., яке розташоване у Дубенському районі Рівненської області. Листвинське городище було одним із найбільших великих ремісничих і торгових центрів у Західній Волині в період існування княжої держави. Впродовж кількох десятків років його досліджував директор музею археології Львівського національного університету імені Івана Франка Роман Чайка. Завдяки його зусиллям дослідили практично все городище і значну частину посаду. Завдяки виявленому матеріалу дослідник проаналізував локальні прояви матеріальної культури, вірування та звичаї давнього населення.

Детальніше...


Детальніше...У праці представлено результати палеоботанічних досліджень на основі матеріалів, здобутих під час дослідження поселення вельбарської культури Йосипівка-ІІІ, що знаходиться у Буському районі Львівської області. Пам’ятка розташована у межиріччі Стиру і Західного Бугу, досліджувалась у 2007 р. під час будівництва об’їзної автодороги навколо смт. Олесько. Отримані результати надалі нові відомості про рівень розвитку господарства та агрокультури у населення регіону початку І тис. н. е. 

Детальніше...