zb копія

ВІСНИК РЯТІВНОЇ АРХЕОЛОГІЇ (ACTA ARCHAEOLOGIAE CONSERVATIVAE).Вип. 1. — Львів: НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України, 2015. — 304 с.

ISBN 978–617–664–083–7

Серія присвячена публікаціям з рятівних археологічних досліджень. Публікуютьсянові археологічні матеріали, дослідження з питань методології та методики проведення рятівних археологічних досліджень в Україні та за кордоном, вітчизняної тазакордонної законодавчої бази, теоретичні напрацювання з проблем соціально-культурного та етнокультурного розвитку, взаємозв’язків давнього населення України.

 

 

Редакційна колегія:

Козак Д. Н. — доктор історичних наук, професор, завідувач відділу ранніх слов’ян тарегіональних досліджень, заступник директора Інституту археології НАН України, відповідальний редактор;

Михайлина Л. П. — доктор історичних наук, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заступник відповідального редактора;

Магомедов Б. В. — доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітниквідділу ранніх слов’ян та регіональних досліджень Інституту археології НАН України;

Пивоваров С. В. — доктор історичних наук, професор, заступник Генерального директораз наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника;

Терпиловський Р. В. — доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри археології тамузеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Голубєва І. В. — кандидат історичних наук, директор Дочірнього підприємства ДП Науко-во-дослідний центр «Охоронно-археологічна служба України» ІА НАН України;

Дяченко О. В. — кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу енеоліту–бронзового віку Інституту археології НАН України;

Петраускас О. В. — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділуархеології ранніх слов’ян та регіональних досліджень Інституту археології НАН України;

Милян Т. Р. — кандидат історичних наук, заступник директора Науково-дослідногоцентру «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України, відповідальний секретар.

 

Зміст

ТЕОРІЇ. ГІПОТЕЗИ. МЕТОДОЛОГІЯ

Олександр ДЯЧЕНКО. Проблема розмірів Кукутень-Трипільських поселень

Єжи КУСЬНЄЖ. Реконструкція укріплень фортеці Замостя у 2011-2012 роках. Проблема археологічного нагляду.

Томас К. ХАРПЕР. Вплив змін клімату на популяційну динамікуКукутень-Трипільського культурного комплексуі формування західнотрипільських поселень-гігантів.

Дар’я ТАРАПАТА. Демографічні тенденції як джереловідносного датування(за матеріалами поселеньЧечельницької групи)

Сергій ПИВОВАРОВ. Знаки Рюриковичів в археологічнихстарожитностях Буковинидавньоруського часу

Клаудія БАДЗІНСЬКА. «Археологія долини польсько-української рікиВаренжанка» — методичні проблеми проведеннясуцільного археологічного обстеження

МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Іван НАЗАР. Дослідження пам’яток Ромейки-1 та Мала Глумча-1на Поліссі.

Богдан САЛО. Комплекс пам’ятокСколобів-Давидівка:результати досліджень у 2011 р.

Олег ПЕТРАУСКАС, Олександр КОВАЛЬ. Матеріали рятівних археологічних дослідженьбагатошарового поселення Торчин-1

Тарас МИЛЯН. Дослідження пам’яток на Радомишльщині у 2009-2011 рр

Дмитро КУШТАН, Микола ВИНОКУРОВ. Поселення доби мезо-неоліту та бронзи в урочищіАртезіан у Кримському Приазов’ї

Сергій ПЕРЕВЕРЗЄВ, Андрій СОРОКУН. Поселення Вишеньки-2, Віта-Литовськата їхнє місце в неолітікиївського регіону

Олександр КИРИЛЕНКО. Керамічний комплекс доби енеоліту-бронзи із поселення Софіївська Борщагівка

Микола ІЛЬКІВ. Розвідки на поселенні пізньобронзового вікуМамаївці у Верхньому Попрутті

Віктор БАЮК. Колекція монет з розкопок 2010 р. споруди-шинку із Шепеля

Олексій ЗЛАТОГОРСЬКИЙ, Сергій ПАНИШКО. Дослідження городища «ВАЛИ» у м. Володимирі-Волинському у 2010-2012 рр.

ІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЇ

Денис ТОЛОЧКО. Місце СергіяГамченка в історії української музейноїархеології кінця ХІХ -початку ХХ ст.