lyniv

 У монографії висвітлюються матеріали, здобуті у процесі археологічних досліджень біля с. Линів Локачинського району Волинської області. Артефакти відображають матеріальну культуру племен, що проживали на Волині від доби бронзи (ІІ тис. до н. е.) до початку раннього середньовіччя (IV ст. н. е.). Особливий інтерес мають досліджені повністю поселення давніх слов’ян (І–ІІ ст. н. е.) та германців (ІІІ–IV ст. н. е.).

Це робота Д. Козака розширює попередню редакцію книжки, яка вийшла друком у 1994 р. Проте у попередньому виданні у силу об’єктивних обставин не вдалося у повному обсязі висвітлити отримані результати. У новій книзі зроблено низку порівняльних висновків щодо характеру культури, рівня соціального розвитку історичних слов’ян-венедів та германців-готів, реконструйовано структуру венедської общини.

 

 knopka1