logologo

Збірник статей присвячено 100-річчю від дня народження видатного українського вченого В. П. Петрова. Статті, що входять до збірника, висвітлюють питання етнокультурного розвитку України в І тис. н. е., у період безпосередньо пов’язаний із становленням та консолідацією східнослов’янського суспільства та утворення Давньоруської держави. Саме цим проблемам присвячено наукові розробки В. П. Петрова і автори збірника переконливо доводять, що розробки вченого не втратили актуальності.

Детальніше...

Детальніше...Збірник є щорічником, який готується до друку Польовим Комітетом Інституту археології НАН України. Містить інформаційні повідомлення про роботу археологічних експедицій поточного польового сезону. 

Стане в нагоді науковцям, студентам і всім, хто стежить за розвитком сучасної української археологічної науки.

Детальніше...У монографії досліджено зміст україномовної легальної преси, що виходила у Генеральній Губернії та Райхскомісаріаті України впродовж 1939-1944 рр. 
Проаналізовані публікації представлено окремими розділами, що дозволило найбільш повно розкрити важливі характеристики підокупаційного життя українського народу, а саме: державницькі сподівання, законодавча регламентація його життя, доля військовополонених, переселенські акції, антиєврейська проблематика, формування дивізії "Галичина", окремі малодосліджені аспекти діяльності Українського Центрального Комітету. Окрім того, проаналізовано друковані на сторінках цих видань матеріали, в яких критично висвітлювався радянський період української історії. 
Подано авторське бачення проблеми колабораціонізму.

Детальніше...Гордіївський курганний могильник, розкопаний у 1986-1988 роках біля села Гордіївка Тростянецького району Вінницької області, ще й досі залишається найбагатшим та найзагадковішим могильником доби пізньої бронзи Центральної і Східної Європи. 


Вперше працю про об'єкт опубліковано в Німеччині у 1998 році, німецькою мовою (Berezanskaja S.S., Klocko V.I. Das Graberfeld von Hordeevka. Randen/Westf.: Leidorf, 1998. (Archaologie in Eurasien, Band 5) невеликим тиражем. З цієї причини книга і сам могильник залишилися практично невідомими в Україні та Східній Європі. У той же час, матеріали «гордіївських» поховань є дуже важливими для подальшого вивчення етнокультурних процесів, що відбувалися на Правобережній Україні у II І на початку І тис. до н.е. З моменту першого видання здійснено низку досліджень, результати яких представлені у другому виданні, що побачить світ українською мовою. Нові дані значно розширюють та доповнюють поняття і розуміння «гордіївського феномену» як важливої складової частини археології доби пізньої бронзи Поділля. 

Видання призначене для фахівців з археології, історії, етнографії, а також для широкого кола читачів, які цікавляться історією нашої країни.

Детальніше...Збірник містить статті дослідників пізньоримських старожитностей на території Південно-Східної Європи з України, Росії, Німеччини та Франції. Його основу склали доповіді учасників міжнародної конференції, яка відбулась у жовтні 2010 р. у Києві та була присвячена вивченню актуальних проблем черняхівської культури. Більшість статей - це публікації нових матеріалів, аналіз та історичні реконструкції черняхівської культури. Також низка досліджень присвячені проблемам відносин із синхронними культурними утвореннями.

 

 

Детальніше...

Детальніше... У книзі зібрані статті М. Г. Вавричин - відомої дослідниці в галузі історії картографії українських земель XV-XVII ст. та краєзнавства. Це передовсім дослідження картографічних збірок із львівських колекцій і спадщини французького інженера Ґійома Левассера де Боплана, а також історичні нариси про села Лемківщини та Галичини, біографії діячів українського національного відродження, в яких, серед іншого, порушуються питання збереження історичної пам'яті нашого народу. 

Уперше публікуються дев'ять рукописних праць авторки, у т. ч. покажчики населених пунктів, зазначених на Генеральній карті України 1648 р. Ґ. Боплана й ідентифікованих відповідно до сучасного адміністративно-територіального поділу. 

Як співорганізатор спільно із проф. Я. Дашкевичем Наукового товариства дослідників картографії України, Марія Вавричин причетна до відродження наукових студій з історичного картознавства в незалежній Україні та становлення львівської школи картографічних досліджень, про що читач зможе довідатися з опублікованих у виданні спогадів.