ADU 2010Збірник є щорічником, який готується до друку Польовим Комітетом Ін- ституту археології НАН України. Містить інформаційні повідомлення про ро- боту археологічних експедицій поточного польового сезону. 

Стане в нагоді науковцям, студентам і всім, хто стежить за розвитком су- часної української археологічної науки.