1. Білас Н., Сілаєв О., Плєханов Ю., Конопля В. Дослідження багатошарової пам'ятки Підберізці-"Лазки" // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 16. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2012. – С. 264-282.
 2. Войтович Н., Войтович М., Назар І. Археологічні дослідження у середмісті Львова на вулиці Краківській, 6-12 у 2010 році // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2012. – Вип. 14-15. – С. 255–273. 
 3. Войцещук Н. Історія досліджень пам'яток Райковецької культури у басейні Західного Бугу //Археологічні дослідження Львівського університету. Вип.7. – Львів, 2004. – С.147-158. 
 4. Войцещук Н. Результати археологічних досліджень на багатошарових пам’ятках в околицях села Грушів на Яворівщині// Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів. – Вип. 14. - Львів, 2010.– С. 273-287.

 5. Войцещук Н., Павлів Д. Горизонт ранньозалізного часу пам’ятки Грушів ІІ на Львівщині// МДАПВ, Вип. 15. - Львів, 2011. – С. 299-319. 

 6. Короткий звіт про дослідження поселення та могильника черняхівської культури біля с. Комарів 2013 р.[Електронний ресурс] / [О. Петраускас, О. Коваль, М. Авраменко та ін.]. – 2013. 
 7. Комарів - виробнича факторія варварської Європи пізньоримського часу: до питання розробки програми вивчення унікальної археологічної пам’ятки [Електронний ресурс] / О.Петраускас, Д. Козак, Т. Милян, О. Осаульчук // Доповідь на 10-й Міжнародній науковій конференції “Археологія Заходу України". – 2013.  
 8. Лазурко О. Археологічні дослідження на території Белзького заповідника // Археологічні дослідження Львівського університету. - Львів, 2005. - Вип. 8. - С. 269-275 
 9. Лазурко О. Датування церкви Параскеви в Белзі за матеріалами археологічних досліджень // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2007. – №11. – С. 287–294.
 10. Лазурко О., Сало Б., Назар І., Чорний А. Рятівні археологічні дослідження на території Бродівського району у 2009 році// Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2010. – Вип. 13. – С. 259–275. 
 11. Лазурко О., Ткач Є. Результати археологічних досліджень у м. Угневі 2006 р. // Фортеця: збірник заповідника «Тустань» на пошану Михайла Рожка. - Львів: Камула, 2009.- Кн. 1.- С.
 12. Лазурко О., Шніцар М., Ткач Є., Войтович Н. Східна ділянка оборонних споруд середньовічного Львова (за матеріалами досліджень 2009 року) // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2012. – Вип. 14-15. – С. 228–254. 
 13. Лазурко О., Шніцар М., Ткач Є.Результати археологічних досліджень на Львівському передмісті в м. Белзі // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2013. – №17. – С. 125–146.
 14. Милян Т. Ранньослов’янські елементи на пам’ятках кінця IV–V ст. н. е. (За матеріалами пам’яток Верхнього Подністров’я та Західного Побужжя) // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2002. – №5. – С. 115–124. 
 15. Милян Т. Ранньослов’янська кераміка у Прикарпатті та Волині // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2004. – Вип. 7. – С. 104-122. 
 16. Милян Т. Рятівна археологія в Україні: тенденції розвитку і традиції // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині.- Львів, 2015.- Вип. 19.-С. 360-368.
 17. Милян Т. Дослідження пам’яток ранньослов’янського періоду вченими Львівського університету // Археологічні дослідження Львівського університету. - Львів, 2005. - Вип. 8. С. 122-132. 
 18. Милян Т. Оборонні укріплення Зимнівського ранньосередньовічного городища // Археологічні дослідження Львівського університету. - Львів, 2005. - Вип. 8. - С. 235-248.
 19. Милян Т. Р. Пам'ятки празько-корчацької культури у верхів'ях Дністра, Західного Бугу та Вісли у V - VII століттях: Автореф. дис... канд. іст. наук / Т. Р. Милян; НАН України. - К., 2008. - 17 c. - укp.
 20. Милян Т., Осаульчук О., Войцещук Н. Археологічні дослідження у Жовкві // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2006. – №10. – С. 194–200. 
 21. Милян Т. Осаульчук О. Дослідження горизонту римського часу на пам’ятках Прилбичі-І та Гряда-ІІ // Археологічні дослідження Львівського університету. - Львів, 2007. - Вип. 10. - С. 92-109. 
 22. Милян Т. Оборонні споруди у ранньослов’янський час // Фортеця: збірник заповідника «Тустань» на пошану Михайла Рожка. - Львів: Камула, 2009.- Кн. 1.- С. 228-238.
 23. Милян Т., Осаульчук О., Чорний А. Черняхівське поселення Стоділки І: рятівні роботи 2004–2005 років. / Т. Милян, // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2012. – Вип. 14-15. – С. 203–220.  
 24. Милян Т. Роман Чайка - археолог, музейник, краєзнавець // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2013. – №17. – С. 5–14.
 25. Милян Т., Чорний А. Черняхівське поселення Примощаниця-Мар’янівка–I у Середньому Подністров’ї // Археологічні студії. – Чернівці, 2014. –Вип. 5. – С. 151-167. 
 26. Осаульчук О., Войцещук Н., Івановський В., Милян Т. Результати археологічних вишуковувань в зоні будівництва нафтопроводу Броди-Плоцьк (українська частина) у 2003 році // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2004. – Вип. 7. – С. 282–309. 
 27. Павлів Д., Милян Т, Осаульчук О. Унікальне поховання поморської культури поблизу с. Заставне на Львівщині  // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2010. – №14. – С. 258–272.
 28. Петраускас О.В., Милян Т.Р., Осаульчук О.М. Дослідження унікальної археологічної пам’ятки в Комарові у 2012 р. [Електронний ресурс] / О. Петраускас, Т. Милян, О. Осаульчук. – 2012. 
 29. Петраускас О.В., Коваль О.А., Милян Т.Р. Горни пізньоримського часу з Комарова. Особливості конструкції та функціонального призначення [Електронний ресурс] / О. Петраускас, О. Коваль, Т. Милян. – 2012. 
 30. Петраускас О.В., Милян Т.Р. До питання про етнокультурні складові мешканців виробничої факторії пізньоримського часу Комарів [Електронний ресурс] / О. Петраускас, Т. Милян // Доповідь на 10-й Міжнародній науковій конференції “Археологія Заходу України". – 2013. 

 31. Сало Б., Назар І. Кремнеобробний комплекс поселення Кривохижинці І на р. Жван у Середньому Подністер’ї. / Б. Сало, // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2012. – Вип. 14-15. – С. 152–170. 

 32. Сілаєв О. Матеріали до історії та археології південного порубіжжя Галицького князівства // Археологічні дослідження Львівського університету. - Львів, 2004. - Вип. 7. - С. 191-2014. 

 33. Ткач Є. Інгумаційні поховання на могильниках липицької культури // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2012. – Вип. 14-15. – С. 46–68. 

 34. Ткач Є. Проблема походження і долі історичних костобоків в історіографії // ”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2013. Випуск 71 – С. 256–263.

 35. Ткач Е. Костобоки в Маркоманских войнах // Revista Arheologica. Serie Noua. – Cushineu, 2013. – Vol. ІХ. Nr. 2. – P. 85-103.
 36. Шишак В., Андрєєв С., Лазурко О. До історії Львівського водопроводу (за археологічними матеріалами 2002–2003 рр.) // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2004. – Вип. 7. – С. 375–377.  

 37. Шишак В., Лукомський Ю. Результати археологічно-архітектурних досліджень на вулиці Руській у Львові // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2006. – №10. – С. 185–193.

 38. Шишак В., Ткач Є., Войтович Н., Сало Б. Результати археологічних досліджень на пам’ятці Запитів ІV Кам’янко-Бузького району Львівської області // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2010. – Вип. 13. – С. 239–258.  

 39. Шишак В., Ляска В. Городище Х–ХІ ст. Завадів І на Розточчі // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2010. – Вип. 13. – С. 320–341. 

 40. Шишак В., Ляска В. Ранньосередньовічний поселенський комплекс поблизу села Добростани на Розточчі // Археологічні дослідження Львівського університету. – 2013. – №17. – С. 95–124.

 41. Шишак В., Погоральський Я., Ляска В. Городище X-XI ст. Рокитне ІІ на Розточчі // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 16. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2012. – С. 307-330.

 42. Шкоропад В., Войцещук Н. До питання біосоціального простору селищ як джерела до реконструкції соціальних інститутів сім’ї та общини первісності // Археологічні дослідження Львівського університету. Вип.7. – Львів, 2004. – С.55-66. 
 43. Kowalski-Biłokryłyy J. Chronologia grupy zachodniopodolskiej scytyjskiego kręgu kulturowego. // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2012. – №16. – С. 160–189.

 44. Kowalski-Bilokrylyy J. Pochodzenie kolczyków typu Kłyżów // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. - Rzeszów, 2014. – Tom XXXV. – S. 59-64.

 45. Vojceščuk N. Skleněné korálky ze Zvenigoroda (ve světle výzkumů v roce 2010)//Archaeologia historica. 38/2013/1. - Brno 2013. S. 175-183.