obkladynka

ISBN 978-617-664-114-8

ВІСНИК РЯТІВНОЇ АРХЕОЛОГІЇ (ACTA ARCHAEOLOGIAE CONSERVATIVAE). — Львів: НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України, 2016. —Вип. 2. — 202 с.

Редакційна колегія:

Терпиловський Р. В. — доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка,відповідальний редактор;

Кадров С. — доктор габілітований, професор, Інститут археології та етнології Польської академії наук;

Михайлина Л. П. — доктор історичних наук, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заступник відповідального редактора;

Магомедов Б. В. — доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітниквідділу ранніх слов’ян та регіональних досліджень Інституту археології НАН України;

Пивоваров С. В. — доктор історичних наук, професор, заступник Генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного запо-відника;

Голубєва І. В. — кандидат історичних наук, директор Дочірнього підприємства ДП Науково-дослідний центр «Охоронно-археологічна служба України» ІА НАН України;

Дяченко О. В. — кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу енеоліту–бронзового віку Інституту археології НАН України;

Петраускас О. В. — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділуархеології ранніх слов’ян та регіональних досліджень Інституту археології НАН України;

Милян Т. Р. — кандидат історичних наук, заступник директора Науково-дослідногоцентру «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України, відповідальний секретар.

Зміст

ТЕОРІЇ. ГІПОТЕЗИ. МЕТОДОЛОГІЯ

Володимир БАРАН. Давній Галич у світлі археології

Євген ТКАЧ. Етнокультурна ситуація на "Золочівських берегах"

МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Іван НАЗАР. Житло культури кулястих амфор з поселення Любеля-1

Віталій РУДЬ, Рене УЛРАУ, Ольга МАНІГДА.  Геомагнітна зйомка та географічне моделювання у вивченні поселення трипільської культури Тростянчик

Василь ІЛЬЧИШИН. Поховання коней епохи бронзи в кургані біля Гусятина Тернопільської області

Микола БАНДРІВСЬКИЙ. Новий поховальний комплекс початку ранньозалізного віку з околиці Крилоса поблизу Галича на Івано-Франківщині

Микола ШНІЦАР, Євген ТКАЧ. Слов’яно-руські старожитності з археологічних досліджень на території колишнього Краківського передмістя м. Львова

Віктор БАЮК. Нові дослідження археологічної спадщини на території Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку

Ірина ГОЛУБЄВА. Археологічні дослідження Харківської фортеці у 2015 р.

Аркадіуш КОПЕРКЄВІЧ. Від Безлавок до Луцька – про невідому резиденцію князя Свидригайла у Пруссії

Марина ЯГОДИНСЬКА,Богдан СТРОЦЕНЬ. Рятівні археологічні дослідження на території замку в місті Кременець

Остап ЛАЗУРКО, Микола ШНІЦАР. Нові матеріали до історичної топографії Львова