1 aac4ISBN 978-617-7363-97-1

ВІСНИК РЯТІВНОЇ АРХЕОЛОГІЇ (ACTA ARCHAEOLOGIAE CONSERVATIVAE). ― Львів: НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України, 2018. ― Вип. 4. ― 224 с.

Редакційна колегія:

д. і. н. Ростислав Терпиловський (відповідальний редактор), д. габіліт. Славомір Кадров, д. і. н. Любомир Михайлина (заступник відповідального редактора), д. і. н. Сергій Пивоваров, к. і. н. Наталя Булик, к. і. н. Тарас Милян (відповідальний секретар), к. і. н. Олег Петраускас, к. і. н. Марина Ягодинська

Рецензенти:

д. і. н.  Борис Магомедов 

к. і. н. Руслан Шишкін

EDITIORAL STAFF:

Rostyslav Terpylovskyi (chief editor), Slawomir Kadrow, Liubomyr Mykhailyna (vice chief editor), Serhii Pyvovarov, Natalia Bulyk, Taras Mylian (managing editor), Oleh Petrauskas, Maryna Yahodynska

Reviewers

Borys Mahomedov 

Ruslan Shyshkin

 

Зміст

Слово від редакції

ТЕОРІЇ. ГІПОТЕЗИ. МЕТОДОЛОГІЯ

Малишев О. Нова конвенція Ради Європи щодо правопорушень, пов’язаних з культурними цінностями (Нікосія, 2017) 

Заплата Р., Стереньчак К. Археологічна спадщина лісових територій – виклики, проблеми та заходи

МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сало Б. Виробничий осередок пізнього палеоліту з багатошарової пам’ятки Гиновичі–І

Куштан Д., Пробийголова О., Цвіркун О.Рятівні дослідження на багатошаровому поселенні Гряда–ІІ коло села Бучак у Канівському Подніпров’ї

Теліженко С. Нові неолітичні пам’ятки з черепашковими скупченнями поблизу Старобільська (Луганська область)

Кобаль Й., Марта Л. Бронзовий меч із Топчина

Назар І., Ковальський-Білокрилий Я. Багатошарове поселення Корчів–15 в басейні Західного Бугу

Сілаєв О. Дослідження двошарового поселення Міжгір’я-3

Нечитайло П. Дослідження підземної споруди в Умані

БІОАРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Козак О. Антропологічні та палеопатологічні дослідження поховань із Добрянич

ІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЇ

Бандрівський М., Гнатюк Р. Східниця – унікальна ранньопалеолітична пам’ятка у науковому доробку проф. Олександра Черниша і сучасний стан її дослідження (до 100-річчя з дня народження видатного палеолітознавця)